image
 
image

 
 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ยินดีต้อนรับ
  • Css Template Preview
 
   
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจิตละมุน และโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 21 ธันวาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) และโรงเรียนสุภวิทย์ เข้าชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
วันที่ 21 ธันวาคม 2561

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุภวิทย์ เข้าชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ี

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาด้วน และโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทนกับนายจ้าง ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ รุ่นที่ 1
วันที่ 20 ธันวาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสำเร็จวิทยา เยี่ยมชมนิทรรศการและชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
วันที่ 19 ธันวาคม 2561
 
 


 
 
 

 
  ดาวเคราะห์น้อย 2012
DA14 เฉียดโลก
  ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ 2556 ก.พ. NASA 2013
  สถานีอวกาศแห่งแรก