image
 
image

 
 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ยินดีต้อนรับ
  • Css Template Preview


 
   
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ และนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่
วันที่ 12 ธันวาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ประชุมข้าราชการและบุคลากร ประจำเดือนธันวาคม 2561
วันที่ 11 ธันวาคม 2561

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”
วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ี

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม และโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง และชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
วันที่ 7 ธันวาคม 2561

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสระแก้วภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"
วันที่ 7 ธันวาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ และนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่
วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561
 
 


 
 
 

 
  ดาวเคราะห์น้อย 2012
DA14 เฉียดโลก
  ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ 2556 ก.พ. NASA 2013
  สถานีอวกาศแห่งแรก