image
 
image

 
 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ยินดีต้อนรับ
  • Css Template Preview
 
   

ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ของสำนักงาน กศน. เรื่อง"ร่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต"
วันที่ 17 กันยายน 2561

ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
วันที่ 14-16 กันยายน 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ ให้กับโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร)

วันที่ 13 กันยายน 2561

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหาดสูง เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 13 กันยายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการมหกรรมชุมชนคุณธรรม ขยายเครือข่ายชุมชนคุณธรรม เพื่อพัฒนาให้คนเป็นคนดี
วันที่ 11 กันยายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนพัฒนา เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 10 กันยายน 2561
 
 


 
 
 

 
  ดาวเคราะห์น้อย 2012
DA14 เฉียดโลก
  ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ 2556 ก.พ. NASA 2013
  สถานีอวกาศแห่งแรก