image
 
image

 
 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ยินดีต้อนรับ
  • Css Template Preview
 
   
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้เสริมสร้างความเข้าใจงานยุติธรรมนำบริการสู่สถานศึกษา
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมปรึกษาหารือ “สภากาแฟ” ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมการเสวนา “การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้วด้วยพลังประชารัฐ” ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ “การแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์”
วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดการอบรมครูด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
 
 


 
 
 

 
  ดาวเคราะห์น้อย 2012
DA14 เฉียดโลก
  ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ 2556 ก.พ. NASA 2013
  สถานีอวกาศแห่งแรก