image
 
image

 
 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ยินดีต้อนรับ
  • Css Template Preview
 
   
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมประชุมเตรียมจัดงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) ระดับประถมศึกษา
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา เยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2561
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561
 
 


 
 
 

 
  ดาวเคราะห์น้อย 2012
DA14 เฉียดโลก
  ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ 2556 ก.พ. NASA 2013
  สถานีอวกาศแห่งแรก