image
 
image

 
 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ยินดีต้อนรับ
  • Css Template Preview
 
   
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ประชุมการติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
วันที่ 19-20 เมษายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมโครงการชี้แจงเตรียมความพร้อม โครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
วันที่ 19 เมษายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ
วันที่ 19 เมษายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดรายการวิทยุ “การศึกษาเพื่อประชาชน”
วันที่ 12 เมษายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมพิธีทำบุญสำนักงานและรดน้ำขอพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย
วันที่ 11 เมษายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรม" ศว.สระแก้ว ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์วิถีไทยใส่ใจเครือข่ายผู้สูงอายุ"
วันที่ 11 เมษายน 2561
 
 


 
 
 

 
  ดาวเคราะห์น้อย 2012
DA14 เฉียดโลก
  ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ 2556 ก.พ. NASA 2013
  สถานีอวกาศแห่งแรก