image
 
image

 
 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ยินดีต้อนรับ
  • Css Template Preview


 
   

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ประชุมข้าราชการและบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ี

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 14 "การปฏิวัติอาหาร"
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ี

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจียหมิน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
 
 


 
 
 

 
  ดาวเคราะห์น้อย 2012
DA14 เฉียดโลก
  ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ 2556 ก.พ. NASA 2013
  สถานีอวกาศแห่งแรก