image
 
image

 
 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ยินดีต้อนรับ
  • Css Template Preview
 
   
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการสร้างกระบวนการคิดทางพลังงานและพัฒนาวิชาชีพด้านพลังงานแก่ประชาชน
วันที่ 19 มกราคม 2561

ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมบริจาคทรัพย์สินและสิ่งของ “วันร่วมน้ำใจช่วยการชาดจังหวัดสระแก้ว” ประจำปี 2561
วันที่ 19 มกราคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบบรรณาธิการ
วันที่ 15-19 มกราคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมประชุมประจำเดือน กับสำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ 18 มกราคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดรายการวิทยุ “การศึกษาเพื่อประชาชน”
วันที่ 18 มกราคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561
วันที่ 18 มกราคม 2561
 
 


 
 
 

 
  ดาวเคราะห์น้อย 2012
DA14 เฉียดโลก
  ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ 2556 ก.พ. NASA 2013
  สถานีอวกาศแห่งแรก