image
 
image

 
 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ยินดีต้อนรับ
  • Css Template Preview
 
   
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงทดลอง วิจัย หลักสูตรนิเวศเกษตรตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
วันที่ 26-30 กรกฎาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯสยามมกุฏราชกุมาร
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ กศน.อำเภอศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี
วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เป็นวิทยากรโครงการเทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้กับ กศน.อำเภอตาพระยา
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ กศน.อำเภอเมืองตราด และกศน.อ.เขาสมิง จ.ชลบุรี
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559
 
 


 
 
 

 
  ดาวเคราะห์น้อย 2012
DA14 เฉียดโลก
  ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ 2556 ก.พ. NASA 2013
  สถานีอวกาศแห่งแรก