image
 
image

 

 

การประชุมนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์การพัฒนารองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2561 นางสาววิรชา อินทร์สุข ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์การพัฒนารองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน. ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี