image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังรี
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังรี อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว นักเรียน 29 คน ครู 2 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ และชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้โดยตรงจากแหล่งเรียนรู้สถานที่จริงและเสริมสร้าประสบการณ์ชีวิต ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว