image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561
วันที่ 1 มีนาคม 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561
โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาการเปรียญวัดสระแก้ว พระอารามหลวง ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว