image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมงานแสดง แสง สี เสียง “มาฆปูรมีศรีสระแก้ว” และงาน “มาฆบูชาอาเซียนสานสัมพันธไมตรีในนิมิพระพุทธศาสนา”
วันที่ 1 มีนาคม 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ร่วมงานแสดง แสง สี เสียง “มาฆปูรมีศรีสระแก้ว” และงาน “มาฆบูชาอาเซียนสานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา” จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย กับ จังหวัดบันเตียเมียนเจยราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ณ ปราสาทสด๊กก๊อกธม ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว