image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 1 มีนาคม 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี โดยมีนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธาน ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์