image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและเจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอบางเลน จ.นครปฐม เข้าศึกษาด
ูวันที่ 1 มิถุนายน 2559 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชาการและบุคลากร ต้อนรับคณะครูและเจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอบางเลน ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม จำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงานศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพกับหน่วยงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว