image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมการอบรมวิธีการลดปริมาณขยะด้วยหลักการ 1A7R
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมกับ กศน.อำเภออรัญประเทศจัดกิจกรรมอบรมการลดปริมาณขยะด้วยหลักการ 1A7R เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน โดยมีนายสมอาจ ธรรมสา ผอ.กศน.อำเภออรัญประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมอรัญญประเทศ จ.สระแก้ว