image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลคลองหาด เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว จำนวน 50 คน ครู 11 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วภาพ : นวก. ศว.สระแก้ว
ข่าว
: นุชนาถ นงค์พรมมา