image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา กศน.พนัสนิคม
วันที่ 9-10 มีนาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับคณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี จำนวน 80 คน โดยมีนางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว