image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2559
วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 นำโดยนางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว ประชุมข้าราชการและบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 เพื่อให้แต่ละส่วนงาน รายงานผลการดำเนินงานของเดือนมีนาคม 2559 ที่ผ่านมา และแจ้งแผนการดำเนินงานในเดือนเมษายน 2559 ณ ห้องพัฒนวิทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว