image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ จังหวัดระยอง
วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ออกจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ร่วมกับสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เนื่องในงาน “การศึกษาสร้างชาติ กระทรวงศึกษาธิการสร้างสุขสัญจร” ในภูมิภาค ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง