image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดโครงการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชน โดยใช้ กศน.ตำบล เป็นฐาน ครั้งที่ 3
วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมกับ กศน.อำเภอเขาฉกรรจ์ จัดโครงการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชนโดยใช้ กศน.ตำบลเป็นฐาน ณ กศน.ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ กศน.ตำบลเป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชุมชน