image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในงาน“วันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561”
วันที่ 12 มกราคม 2561 นาง ยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว มอบหมายให้นางสุมนา รัตนนิตย์
ร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในงาน “วันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561” เพื่อส่งเสริมให้เด็กพิการได้ร่วมกิจกรรมนันทนาการพัฒนาสู่การเรียนรู้ ก่อให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว