image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาเลื่อม เยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 12 มีนาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาเลื่อม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว จำนวน 134 คน ครู 8 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกสถานที่ และได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว