image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ และท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดเวียน
วันที่ 12 มีนาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ออกจัดกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ และท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดเวียน ในกิจกรรม “เปิดบ้านวิชาการ Open house ปีการศึกษา 2561 โลกแห่งการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ” ณ โรงเรียนบ้านกุดเวียน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว