image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ณ โรงเรียนบ้านเขา
วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ให้กับโรงเรียนบ้านบ้านเขาไม้แก้ว เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสร้างแรงบันดาลใจใฝ่เรียนใฝ่รู้ให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี