image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดฐานการเรียนรู้ในโครงการพัฒนาสระแก้วเมืองแห่งความสุข
วันที่ 12-23 กันยายน 2559 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดฐานการเรียนรู้สวนสมุนไพรเพื่อชีวิตเป็นฐานการเรียนหนึ่งในโครงการพัฒนาสระแก้วเมืองแห่งความสุข คนดี สุขภาพดี รายได้ดี และสิ่งแวดล้อมดี วิถีพอเพียง เพื่อถ่ายทอดค่านิยมและวัฒนธรรมแห่งความสุข ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว