image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ และกิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี จำนวน 302 คน เพื่อกระตุ้นบรรยากาศการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ ผ่านสื่อภาพยนตร์ และสื่อต่างๆ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว