image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ และนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว (ทีมB) ออกจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ และนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพวงคราม อำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1,920 คน เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ ผ่านสื่อภาพยนตร์ และสื่อวิทยาศาสตร์ต่างๆ