image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ด้านดาราศาสตร์ เปิดฟ้า star party ปี 3
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ด้านดาราศาสตร์ เปิดฟ้า star party ปี 3 (ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2561) พร้อมมอบหมายให้ครูผู้ช่วย และนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา จำนวน 4 ท่าน เข้าร่วมอบรมด้านดาราศาสตร์ด้วย เพื่อพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมด้านดาราศาสตร์ให้กับบุคลากร ณ บ้านไร่ไววา รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา