image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพวงคราม และโรงเรียนบ้านคลองผักขม เยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพวงคราม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และโรงเรียนบ้านคลองผักขม อ.เมือง จ.สระแก้ว จำนวน 141 คน ครู 6 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเสริมความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้กับนักเรียน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว