image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดพุทธิสาร
วันที่ 13 มีนาคม 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว และคณะนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ออกจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดพุทธิสาร จำนวน 154 คน ครู 7 คน โดยมีนายสมศักดิ์ ถาวรยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทธิสาร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนวัดพุทธิสาร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว