image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรม“เยาวชนอาสา ป้องกันอาชญากรรม” ครั้งที่ 2
วันที่ 13 มีนาคม 2562 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว มอบหมายให้นายมนัสชัย โสคำภา ครูผู้ช่วย นางสาวเยาวลักษณ์ กล้วยน้อย นางสาวกนกวรรณ จิปิภพ นางสาวเดือนรัตน์ เฉลียวกิจ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา และนายเทวัญ เทียมเขา ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรม“เยาวชนอาสา ป้องกันอาชญากรรม” ครั้งที่ 2 ในโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระแก้ว กระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว