image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ฝึกการประกอบกล้องดูดาวแบบหักเหแสง ขนาดเลนส์วัตถุเส้นผ่าศูนย์กลาง 70 มิลลิเมตร
วันที่ 13 มีนาคม 2562 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว มอบหมายให้ข้าราชการและบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เข้าร่วมรับฟังและฝึกทักษะการประกอบกล้องดูดาวแบบหักเหแสง ขนาดเลนส์วัตถุเส้นผ่าศูนย์กลาง 70 มิลลิเมตร โดยมีนายสุวิทย์ พิพิธวณิชธรรม เป็นผู้ให้ความรู้ เพื่อใช้สำหรับประกอบการเรียนการสอนกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว