image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5/2559
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เข้าร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”และกิจกรรม “สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน” จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 5/2559 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 โดยมีนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านกุดเวียน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว