image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำหนังสือสรุปเนื้อหารายวิชาบังคับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 10-13 พฤษภาคม 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำหนังสือสรุปเนื้อหารายวิชาบังคับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการประกอบอาชีพ ณ ห้องประชุมการ์เด้นวิว โรงแรมระยองซิติ้ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง