image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ กศน.ตำบลเขาสามสิบ
วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ออกจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ร่วมกับ กศน. อำเภอเขาฉกรรจ์ ในโครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบล เพื่อขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบล ณ กศน.ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว