image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมปรึกษาหารือ “สภากาแฟ” ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว และข้าราชการ เข้าร่วมปรึกษาหารือ “สภากาแฟ” ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ซึ่งมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว