image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ และท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ออกจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ และท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 5,261 คน เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ ผ่านสื่อภาพยนตร์ และสื่อวิทยาศาสตร์ต่างๆ