image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์หรรษาภาคฤดูร้อน
วันที่ 14 มีนาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์หรรษาภาคฤดูร้อน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนศรี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี จำนวน 146 คน ครู 10 คน ณ ศูนย์วิยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว