image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมกับบริษัทวีนิไทย จำกัด ประชุมเตรียมงาน “ตามล่าราหู ดูซุปเปอร์มูนสีเลือด ด้วยกล้องพีวีซี”
วันที่ 15 มกราคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ร่วมกับบริษัท วีนิไทย จำกัด จัดประชุมเตรียมงาน “ตามล่าราหู ดูซุปเปอร์มูนสีเลือด ด้วยกล้องพีวีซี” เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน ในวันที่ 31 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่เกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง และปรากฏการณ์ซุปเปอร์มูน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว