image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว สวัสดีปีใหม่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
วันที่ 15 มกราคม 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว พร้อมด้วยบุคลากร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และขอพรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายพรพจน์ เพ็ญพาส และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายภูสิต สมจิตต์ ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว