image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมประชุมประจำเดือน กับสำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว มอบหมายให้นางสาววิรชา อินทร์สุข ครูชำนาญการ และนายอำพร ทองอาจ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กับสำนักงาน กศน. จังหวัดสระแก้ว เพื่อนำเสนอนโยบายแนวทางการทำงานและการให้บริการจัดกิจกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว