image
 
image

 

 


ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการ KTB Corporate Online และ EDC QR Code
วันที่ 15 มีนาคม 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว มอบหมายให้นางสุมนา รัตนนิตย์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการ KTB Corporate Online และการใช้ EDC QR Code การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว