image
 
image

 

 


วันที่ 15 มีนาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชน โครงการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชนและโรงเรียน ร่วมกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”และกิจกรรม “สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน” จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3/2561 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและการลดปริมาณขยะชีวมวลในชุมชน โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว