image
 
image

 

 


ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์หรรษาภาคฤดูร้อน
วันที่ 15 มีนาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์หรรษาภาคฤดูร้อน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าผักชี อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว จำนวน 61 คน ครู 9 คน ณ ศูนย์วิยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว