image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 15 มีนาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น อ.เมือง จ.สระแก้ว จำนวน 85 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ ผ่านสื่ออุปกรณ์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว