image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ จ.จันทบุร
วันที่ 15-16 มิถุนายน 2559 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ จ.จันทบุรี จำนวน 50 คน หลักสูตรค่าย 2 วัน 1 คืน โดยมี นายสุเมธ มีเกียรติผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะในการเรียนรู้ เกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์สามรถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว