image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว สวัสดีปีใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
วันที่ 16 มกราคม 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว พร้อมด้วยบุคลากร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และขอพร ท่านนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว