image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมประชุมประจำเดือน กับสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กับสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เพื่อนำเสนอนโยบายแนวทางการทำงานและการให้บริการจัดกิจกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง