image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์หรรษาภาคฤดูร้อน
วันที่ 16 มีนาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์หรรษาภาคฤดูร้อน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อแร่ธารเลา อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี และโรงเรียนบ้านหนองหอย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว จำนวน 85 คน ครู 16 คน ณ ศูนย์วิยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว