image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 9/2559
วันที่ 16 กันยายน 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เข้าร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”และกิจกรรม “สระแก้วผู้ใจประสาน ให้บริการประชาชน” จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 9/2559 ประจำเดือนกันยายน 2559 ณ โรงเรียนซับมะนาว อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว