image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการกำหนดกรอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา สำหรับ กศน.
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว และนางสาวปวีณ์กร คำเสียง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการกำหนดกรอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา สำหรับ กศน. (ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2561) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต