image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการจัดทำระบบข้อมูลจากชุมชนฐานราก
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการจัดทำระบบข้อมูลจากชุมชนฐานราก เพื่อพัฒนาจังหวัดสระแก้ว สู่เมืองแห่งความสุข บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยประชารัฐ ซึ่ง สำนักงาน กศน. จังหวัดสระแก้ว เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ โดยมีนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว