image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ในหัวข้อ “ธรรมชาติบ้านเรา” ระดับภูมิภาค
วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ในหัวข้อ “ธรรมชาติบ้านเรา” โดยมี นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมประชารัฐ สำนักงาน กศน. จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน ทั้งหมด 14 ทีม เพื่อคัดเลือกทีมตัวแทนระดับภาคตะวันออก จำนวน 5 ทีม ไปแข่งต่อระดับประเทศที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในวันที่ 13-15 กันยายน 2559