image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมประชุมประจำเดือน กับสำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ 18 มกราคม 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว และนายอำพร ทองอาจ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กับสำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อนำเสนอนโยบายแนวทางการทำงานและการให้บริการจัดกิจกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี