image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมบริจาคทรัพย์สินและสิ่งของ “วันร่วมน้ำใจช่วยการชาดจังหวัดสระแก้ว” ประจำปี 2561
วันที่ 19 มกราคม 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว มอบหมายให้นายแสงโต ศรีสวัสดิ์เกษม ครูชำนาญการพิเศษ เป็นตัวแทนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ร่วมบริจาคทรัพย์สินและสิ่งของ “วันร่วมน้ำใจช่วยการชาดจังหวัดสระแก้ว” ประจำปี 2561 เพื่อนำมาเป็นของรางวัลและของสมนาคุณร้านมัจฉากาชาติ ในงานสืบสานวัฒนาธรรมเบื้องบรูพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ณ จวนผู้ว่าราชาการจังหวัดสระแก้ว