image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้สระแก้ว 4ดี วิถีพอเพียง และพิธีลงนาม MOU การจัดทำระบบข้อมูลชุมชนจากรากฐาน
วันที่ 19 กันยายน 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้สระแก้ว 4ดี วิถีพอเพียง และพิธีลงนาม MOU การจัดทำระบบข้อมูลชุมชนจากรากฐาน โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเป็นกลไกหลักในการสร้างการรับรู้ให้กับทุกกลุ่มวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเชื่อมโยงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ ลานวัฒนาธรรม ศูนย์เรียนรู้สระแก้ว 4 ดี วิถีพอเพียง ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว