image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังรี
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังรี อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว จำนวน 18 คน ครู 3 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ที่แปลกใหม่ เสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว